தினமும் ஆரஞ்சு ஜூஸை குடிக்கிறீர்களா? இந்த நன்மைகளெல்லாம் உண்டாகும்!!

சிலர் குளிர் மற்றும் மழைக் காலங்களில் சிட்ரஸ் குறிப்பாக ஆர்ஞ்சு பழங்களை எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். சாப்பிட்டால் ஜலதோஷம் பிடித்துவிடும் என்று பயந்து கொள்வார்கள். 

இது முற்றிலும் தவறு. ஜலதோஷம் , நெஞ்சு சளி இருந்தால் மட்டும் அவற்றை சாப்பிடக் கூடாது. மற்றபடி இந்த பருவத்தில்தான் முக்கியமாய் சிட்ரஸ் பழங்கள் சாப்பிட வேண்டும்.

அவை சளி காய்ச்சலை உங்களை நெருங்க விடாதபடி நோய் எதிர்ப்பு செல்களை தூண்டி பாதுகாப்பு வளையத்தை அளிக்கும்.

இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்