இந்த உணவுகளுக்கு காலாவதி தேதியே கிடையாது என்பது தெரியுமா?

நாம் உண்ணும் பெரும்பாலான உணவுகளுக்கு காலாவதி தேதிகள் உண்டு. குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பின் அந்த உணவுகள் பார்க்க நன்றாக இருந்தாலும், அவற்றை உட்கொண்டால் ஃபுட் பாய்சன் ஏற்படும். ஆனால் சில உணவுகளுக்கு காலாவதி தேதிகள் எல்லாம் இல்லை.

அந்த உணவுகள் அன்றாடம் நாம் பயன்படுத்தி வரும் உணவுப் பொருட்கள் தான். இருப்பினும் நம்மில் பலர் சில உணவுகள் நீண்ட நாட்களாக உள்ளது என்று தூக்கி எறிந்துவிடுவோம். 

இங்கு காலாவதி தேதி இல்லாத உணவுப் பொருட்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. அந்த உணவுப் பொருட்களைப் படித்து தெரிந்து, இனிமேல் அவை வீட்டில் நீண்ட நாட்களாக இருந்தாலும் தூக்கி எறியாதீர்கள்.

இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்