மொபைல் கதிர்வீச்சுக்களால் அழுக்கான உடலை சுத்தம் செய்ய உதவும் உணவுகள்!

தற்போது நம்மைச் சுற்றி எங்கும் கதிர்வீச்சுக்கள் உள்ளது. நாம் பயன்படுத்தும் மொபைலில் இருந்து, அந்த மொபைலை வைத்திருக்கும் இடம், அலுவலகம் மற்றும் வீட்டில் உள்ள வை-பை இணைப்புக்கள், எக்ஸ்-ரே மற்றும் எம்ஆர்ஐ முதல் அனைத்தும், நமக்கு தெரியாமலேயே நம் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன.

இங்கு இவைகளில் இருந்து வெளிவரும் கதிர்வீச்சுக்களில் இருந்து உடலை சுத்தமாகவும், பாதுகாப்புடனும் வைத்துக் கொள்ள உதவும் உணவுகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்