காது பிரச்சனைகளும் வாய் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது தெரியுமா?

வாய் துர்நாற்றம் ஒருவரது சமூக வாழ்க்கையை மட்டுமின்றி, தன்னம்பிக்கையையும் பாதிக்கும். பொதுவாக வாய் துர்நாற்றமானது சொத்தைப் பற்கள், வாய் வறட்சி, மோசமான வாய் சுகாதாரம் மற்றும் சுவாச பாதை தொற்றுகள் போன்றவற்றால் ஏற்படும்.

இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்