சைனஸை எப்படி வீட்டிலயே எளிதாக சரிப்படுத்தலாம்?

சைனஸ் முகத்தின் உள்ளேயிருக்கும் அறைகளில் நீர் அல்லது கிருமிகள் நுழைந்துவிட்டால் அத அறைகள் மூடி வீக்கத்தை உண்டாக்கும். எனவே முகத்தின் கன்னப்பகுதிகளில் மூக்கு நெற்றி ஆகிய இடங்களில் நீர் தங்கி வலியை உண்டாக்கும்.

இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்