நகத்தில் இதுபோன்ற வெள்ளை புள்ளி தோன்றுவது எதனால் தெரியுமா?

நமது நகங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தை வைத்து நமது ஆரோக்கியத்தை அறிய முடியும். என்பார்கள். அது உண்மை தான். ஒருசில தொற்று, இன்பெக்ஷன் ஆகியிருந்தால் அதை நகங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தை வைத்து நாம் கண்டறியலாம். ஆனால், நகங்களில் வெள்ளை புள்ளிகள் / கோடுகள் உண்டாவது ஏன்?

சிலர் இந்த வெள்ளை புள்ளிகள் / கோடுகள் நகங்களில் உண்டாவது கால்சியம் குறைபாடு அல்லது ஜின்க் குறைபாட்டினால் தான் என காரணம் கூறுவார்கள். ஆனால், இவை எல்லாம் வெறும் மூடநம்பிக்கைகள். சிலர் இதை புற்றுநோய் அறிகுறி என்று கூட கூறுவார்கள். இவை எல்லாம் பொய்.

இதனை தொடர்ச்சியாக வாசிக்க/பார்க்க ‘Next' பட்டனை அழுத்துங்கள்